Bu gıdalar 'kansersavar' resimleri - - Foto Galeri | Sayfa 8

Bu gıdalar 'kansersavar'

Bö­ğürt­len

Bir­çok gı­da­dan an­ti­ok­si­dan açı­sın­dan çok da­ha zen­gin olan bu si­yah mey­ve, şe­ke­ri yük­selt­mi­yor, bey­ni yaş­lan­ma­ya kar­şı ko­ru­yor ve ke­mik eri­me­si­ni en­gel­li­yor. Çok da­ha önem­li­si sin­di­rim sis­te­mi kan­ser­le­ri­ne kar­şı ko­ru­yu­cu özel­lik gös­te­ri­yor.
2014-06-11 10:41:00

Bö­ğürt­len Bir­çok gı­da­dan an­ti­ok­si­dan açı­sın­dan çok da­ha zen­gin olan bu si­yah mey­ve, şe­ke­ri yük­selt­mi­yor, bey­ni yaş­lan­ma­ya kar­şı ko­ru­yor ve ke­mik eri­me­si­ni en­gel­li­yor. Çok da­ha önem­li­si sin­di­rim sis­te­mi kan­ser­le­ri­ne kar­şı ko­ru­yu­cu özel­lik gös­te­ri­yor.