Bu gıdalar 'kansersavar' resimleri - - Foto Galeri | Sayfa 6

Bu gıdalar 'kansersavar'

Kı­zıl­cık

Da­mar sert­li­ği­ni en­gel­le­yi­ci özel­li­ğiy­le, kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı ve in­me­ye kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki­si var. Kö­tü ko­les­te­ro­lün düş­me­si­ne iyi ko­les­te­ro­lün art­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor, id­ra­rı asit ha­le ge­ti­re­rek id­rar il­ti­ha­bı­nı ve ba­zı cins böb­rek taş­la­rı­nın ge­li­şi­mi­ni en­gel­li­yor.

Kır­mı­zı la­ha­na, ma­rul ve pat­lı­can (ka­bu­ğu) an­ti­ok­si­dan­lar ya­nın­da yo­ğun sül­für içe­ri­ği ne­de­niy­le me­me kan­se­ri­ne kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki gös­te­ri­yor.
2014-06-11 10:41:00

Kı­zıl­cık Da­mar sert­li­ği­ni en­gel­le­yi­ci özel­li­ğiy­le, kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı ve in­me­ye kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki­si var. Kö­tü ko­les­te­ro­lün düş­me­si­ne iyi ko­les­te­ro­lün art­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor, id­ra­rı asit ha­le ge­ti­re­rek id­rar il­ti­ha­bı­nı ve ba­zı cins böb­rek taş­la­rı­nın ge­li­şi­mi­ni en­gel­li­yor. Kır­mı­zı la­ha­na, ma­rul ve pat­lı­can (ka­bu­ğu) an­ti­ok­si­dan­lar ya­nın­da yo­ğun sül­für içe­ri­ği ne­de­niy­le me­me kan­se­ri­ne kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki gös­te­ri­yor.