Bu gıdalar 'kansersavar' resimleri - - Foto Galeri | Sayfa 5

Bu gıdalar 'kansersavar'

Ki­raz, viş­ne ve çi­lek

Ağ­rı ke­si­ci, da­mar sert­li­ği­ne kar­şı ko­ru­yu­cu, il­ti­hap gi­de­ri­ci, ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar ve gut (ek­lem il­ti­ha­bı) has­ta­lı­ğı­nın te­da­vi­si­ne yar­dım­cı, uy­ku­yu dü­zen­le­yi­ci et­ki­le­ri var.Araş­tır­ma­lar yük­sek yağ­lı bes­len­me­ye rağ­men ki­lo alı­mı­na en­gel ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.
2014-06-11 10:41:00

Ki­raz, viş­ne ve çi­lek Ağ­rı ke­si­ci, da­mar sert­li­ği­ne kar­şı ko­ru­yu­cu, il­ti­hap gi­de­ri­ci, ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar ve gut (ek­lem il­ti­ha­bı) has­ta­lı­ğı­nın te­da­vi­si­ne yar­dım­cı, uy­ku­yu dü­zen­le­yi­ci et­ki­le­ri var.Araş­tır­ma­lar yük­sek yağ­lı bes­len­me­ye rağ­men ki­lo alı­mı­na en­gel ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.