Bu gıdalar 'kansersavar' resimleri - - Foto Galeri | Sayfa 3

Bu gıdalar 'kansersavar'

Ya­ban me­rsi­­ni (ma­vi ye­miş)

Bey­nin bi­liş­sel fonk­si­yon­la­rı ve yaş­lı­lar­da ha­fı­za­yı dü­zel­ti­ci et­ki­si ol­du­ğu dü­şü­nü­lü­yor. Kan ba­sın­cı, kalp hı­zı ve şe­ker kont­ro­lü­ne yar­dım­cı olu­yor.
2014-06-11 10:41:00

Ya­ban me­rsi­­ni (ma­vi ye­miş) Bey­nin bi­liş­sel fonk­si­yon­la­rı ve yaş­lı­lar­da ha­fı­za­yı dü­zel­ti­ci et­ki­si ol­du­ğu dü­şü­nü­lü­yor. Kan ba­sın­cı, kalp hı­zı ve şe­ker kont­ro­lü­ne yar­dım­cı olu­yor.